Optredens

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in CRUMB land? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief en ontvang regelmatig de laatste nieuwtjes.
email adres:
Geef deze code in:
Main | Crumb zomert in de Putting in Kessel »
maandag
aug132018

De Zomer van Crumb

Het is alweer erg lang geleden sinds de laaste post ... dat wil niet zeggen dat Crumb niet meer actief is. Integendeel... het is gezellig druk en regelmatig zijn we te zien op een podium, waarbij we de pannen van het dak spelen.

Zeer memorabel deze zomer van 2018 waren het optreden op Nijlen op het Plein en De Zomer van Balder ... optredens die ons energie geven en volle goesting om er telkens weer een feestje van te maken.

Dus rock on en tot op 1 van de volgende optredens!!!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>