Optredens

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in CRUMB land? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief en ontvang regelmatig de laatste nieuwtjes.
email adres:
Geef deze code in:
« Midzomerfeest De Kleppenjagers | Main | Josrock »
zaterdag
mrt182017

Saint Patrick's Day 2017

Wat een feestje gisterenavond in The Claddagh in Lier... vanaf het begin zat de Ierse sfeer er goed in en al snel ging de meest doorwinterde tooghanger ook volledig uit de bol.

Bedankt iedereen die er was, we hebben er van genoten... en voor zij die er niet bij konden zijn, geniet van de foto's en kom gewoon de volgende keer ook!!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>