Optredens

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in CRUMB land? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief en ontvang regelmatig de laatste nieuwtjes.
email adres:
Geef deze code in:
« Saint Patrick's Day 2017 | Main | 2017!!! »
zondag
mrt122017

Josrock

Gisteren hebben we ons eerste optreden van 2017 gegeven. Josrock in café Rex in Zandhoven. Het was een schitterend feestje met een geweldig publiek dat volledig uit de bol ging. Merci daarvoor!!! We hebben ons goed geamuseerd!!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>