Optredens

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in CRUMB land? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief en ontvang regelmatig de laatste nieuwtjes.
email adres:
Geef deze code in:
« Josrock | Main | 2016 we zijn er klaar voor ! »
maandag
jan232017

2017!!!

Dag allemaal,

De feesten zijn achter de rug, iedereen terug aan het werk en het nieuwe Crumb-jaar is aangebroken.

We kijken er naar uit!!

Op 11 maart starten we op Jos Rock en daar zullen we er een flinke lap op geven. En ... een weekje later geven we een geweldig Iers feestje in The Claddagh op Saint Patrick's Day ... je ziet ... we starten het jaar goed.

Hopelijk zien we jullie op de komende optredens!!

CU Crumb

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>