Optredens

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in CRUMB land? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief en ontvang regelmatig de laatste nieuwtjes.
email adres:
Geef deze code in:
« 2016 we zijn er klaar voor ! | Main | De Nieuwe Start »
zondag
mei312015

Goed gelanceerd!!!

Vrienden van Crumb,

De afgelopen optredens met de nieuwe bezetting waren er boenk op. Crumb staat er weer en de agenda begint vol te lopen. Geert voelt zich  in zijn sas in de tandem met Luc (De Haes) en ook in zijn sas op het podium. Sam kreeg gisteren heel veel bijval met zijn viool spel en Kathleen is een podiumbeestje met een stem als een klok.

Voila. Meer moet dat niet zijn.

In Retie waren ze erg blij met Crumb, we mogen eind augustus al terug komen naar dat dorp in de kempen.  Altijd fijn om te mogen terugkomen. Nee geen herexamens. Integendeel: Grote onderscheiding!

In Dessel kwamen we terecht op een ouderwetse kermis met een openlucht podium, veel drank en hoepapa en veel ambiance. Of ze Crumb zouden aankunnen? Zeker weten. Er werd gedanst en meegezongen, enkele dames ontpopten zich als backing vocals en Crumb hield het droog. De laatste drumslag was nog niet uitgestorven of het begon warempel te regenen. Niet plezant om in de regen

Op te ruimen. Gelukkig hadden we roadie Geert Tessens bij, die ondergetekende hielp met de techniciteit waar zo een Crumb optreden toch erg op steunt. De magische Crumbklank moet versterkt worden, gemixt, bedwongen,  gekleurd, enhanced (Ik weet niet wat dat tekent maar ik heb een enhancer in mijn rackje vandaar) , gegate (lees gegeet)  en geboost…. En het moet hard genoeg zijn om  leuk te zijn en zacht genoeg om de politie niet te alarmeren… lukte toch vrij aardig in Dessel. Buiten een probleempje met de gevoeligheid van 1 van de versterkers ging alles vanzelf. Gevoelig dat die versterkers soms kunnen zijn! Gelukkig heb ik een groot EQ dus dat zit wel  goed.

Gisteren een pro deo concert bij de vrienden van Joe Pilar. Een tegenprestatie voor bewezen diensten. Veel  plezant volk, een mengpaneel uit de periode van Woodstock, maar het marcheerde nog heel goed. De front was dik in orde, maar op het podium was het blijkbaar een gevecht met de omstandigheden. Tijdens een festival is het vaak roeien met de riemen die er zijn, mogen de groepen niet te veeleisend zijn en is de soundcheck periode ook erg beperkt. Vandaar. Smeekbedes van Andrew en Luc  om een beter podiumgeluid konden door uw geluidman niet helemaal ingewilligd worden.  De wetten van de fysica kunnen niet omzeild worden. Een monitor die niet is getuned zal  niet de beste monitor zijn. En Crumb is goede monitors gewoon. Verwend dat die mannen zijn. Ni te doen. Andrew was door ziekte niet heel goed bij stem. Maar het stemgeluid bleef sympathieke rocknroll uitstralen. En de mensen waren blij. De politie iets minder want we werden vriendelijk maar met aandrang verzocht om iets na half 1 te stoppen. Het publiek vroeg naar meer, maar we wilden geen ambras met de buren. Waar die dan ook waren in the middle of nowhere…. De mensen vroegen ook uitdrukkelijk naar meer viool van Sam, temeer omdat uw man van het geluid de viool had dichtgedraaid tijdens een viool nummer.  De afspraak was dat de viool moest open staan tijdens viool nummers en dicht tijdens nummers zonder viool. Ik had dat even verkeerd begrepen. Je wordt ouder papa hoorde ik iemand zingen. Maar monitors regelen en tegelijkertijd de front in het oog houden. Geen sinecure voor mannen die toch al geen 2 dingen tegelijk kunnen doen. Misschien in het vervolg een bevallige vrouwelijk assistente meebrengen om dar euvel op te lossen. Sorry Geert Tessens...

Voila, jullie terug op de hoogte en hopelijk heel curieus naar de nieuwe Crumb.

De agenda staat gepubliceerd op www.crumb.be.

En verder is het aan jullie.

Tot ergens aan het mengpaneel!

Paul van Crumb

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>