Optredens

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in CRUMB land? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief en ontvang regelmatig de laatste nieuwtjes.
email adres:
Geef deze code in:
« Goed gelanceerd!!! | Main | Eindelijk weer een nieuwsbrief en een nieuw Crumb »
woensdag
mrt252015

De Nieuwe Start

21maart 2015 zal op de geschiedkundige kaarten weer een stip hebben bijverdient , CRUMB  heeft de instrumenten weer opgepakt en welliswaar een optreden gegeven dat naar de normen van vroeger ,meer dan behoorlijk was ! ! Geert Verheyen,nieuwe solo Git en Kathleen Truyts nieuwe solo zang en backing vocals deden hun ding en verbaasden iedereen toen er werd gemeld dat dit de eerste keer was op een podium met CRUMB !

Dat kon niet , ongelooflijk ,fantastisch , dit smaakt naar meer ! en dat zal het dan ook worden !

Nu woensdag zal er een knoop gehakt worden wie de nieuwe viool gaat worden! want nu vrijdag speelt Kristof(hoogstwaarschijnlijk) voor de laatse keer nog eens mee ! dus Fans van het betere viool werk ,nu vrijdag uw laatse kans om hem bezig te zien!

DE NIEUWE START WAS FANTASTISCH !

Andrew van Crumb

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>