Optredens

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in CRUMB land? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief en ontvang regelmatig de laatste nieuwtjes.
email adres:
Geef deze code in:
« De Nieuwe Start | Main | Eindelijk een nieuwe nieuwsbrief... »
donderdag
jan152015

Eindelijk weer een nieuwsbrief en een nieuw Crumb

Vrienden van Crumb,

Een nieuw Crumb dient zich aan.  Le nouveau Crumb est en train d’arriver.

Met de deur in huis: Kristof en Elice willen andere muzikale uitdagingen en laten Crumb achter met een groot gat. Met spijt zien we hen vertrekken. Jarenlang hebben we samen fijn gemusiceerd en tijdens menig concert de zaal laten ontploffen. Bij manier van spreken natuurlijk. Maar iedereen zag dat het goed was. Maar niet goed genoeg voor Elice en Kristof. Snik. Het ga jullie goed. We komen zeker kijken en luisteren als jullie in de buurt optreden.

Crumb beefde op zijn grondvesten. Maar Crumb kan zijn fans niet in de steek laten. Met 4 besloten we verder te gaan en ijverig te zoeken naar vervanging.. In binnen en buitenland werden advertenties geplaatst. “Rolling Stone magazine” wijdde een artikel aan Crumb (Robert Crumb, strip tekenaar, zoek hem maar eens op). Talloze gitaristen, zangeressen en violisten passeerden de revue. Maar de meeste werden streng maar rechtvaardig terug aan de deur gezet….

Niet zo bij Geert en Katleen. Geert Verheyen en Katleen Truyts zijn supertalenten zoals iedereen weet of zou moeten weten.  Ze werden aan onze boezem gedrukt en met loftrompetten binnengehaald. “Als dat niet klikt weet ik het ook niet meer” dacht ik zo bij mijn eigen zichzelf. De repetities verlopen voorspoedig. Achter de schermen wordt er ook met een violist(e) gewerkt. Goddelijk zal het zijn.  Daarover pas nieuws als de terreurdreiging achter de rug is om discussies over- en geweld om de echte god of godin te vermijden.

De agenda loopt weer vol zoals de afgelopen jaren. Crumb zal weer fantastisch zijn en wie ons nu niet boekt zal te laat komen. We zijn er klaar voor. De  basversterker krijgt een onderhoud, de PA wordt  getuned, De boxen afgestoft en van een nieuwe laag verf voorzien.  Met andere woorden: Ook de techniek zal het weer niet laten afweten de komende gigs.  Voor de rookies: Een “gig” is een optreden. Kort maar goed.  Voor de lomperikken: Een rookie is een debutant. Zoek debutant maar eens op in een woordenboek.

Eindelijk weer een nieuwsbrief, maar vooral:

EINDELIJK WEER CRUMB!

Paul van Crumb.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>