Optredens

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in CRUMB land? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief en ontvang regelmatig de laatste nieuwtjes.
email adres:
Geef deze code in:
« WE ARE BACK !!!!! | Main | Nijlen zomert en Crumb zegeviert »
vrijdag
dec162011

Crumb wenst de fans leuke feestdagen

Beste Crumbfan,

 

We houden het voor dit jaar voor bekeken, maar op 3 januari 2012 staan we terug paraat. Dit maal in het onontgonnen Oevel. Daar zullen we nog wat mensen gaan bekeren tot het Crumb fandom.  Jij bent trouwens ook uitgenodigd in de kerstkroeg van de Chiro aldaar.

De optredens rollen ondertussen binnen. Daarom een oproep tot de organisatoren: Wacht er niet te lang mee om Crumb vast te leggen want eerst is eerst. Het zou jammer zijn moesten we al andere verplichtingen hebben op je  favoriete datum.

 

Ik hou het kort want ik moet gaan shoppen met mijn madame.

 

Leuke feestdagen!!

Paul

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>