Optredens

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in CRUMB land? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief en ontvang regelmatig de laatste nieuwtjes.
email adres:
Geef deze code in:
« CRUMB'S R&R-BASH : De details | Main | het wordt een fantastisch Crumb jaar! »
zondag
jan232011

Crumbs Rock & Roll bash !!!

Beste Crumb vriend,

 

Om onze fans nog meer  te vertroetelen organiseren we een Rock & Roll bash, een waarlijk teerfeest waar jullie allemaal op uitgenodigd zijn.

En niet alleen eten en drinken a volonté maar ook optredens van leuke bandjes zoals Crumb en zo.  Anderen hebben ook al toegezegd, maar die hou ik nog efkens geheim. En daarna nog een heuse fuif met leuke muziek en sfeer en gedans en polonaises en wat weet ik nog allemaal.

 

Het feest gaat door in een ruimte met een erg toepasselijke naam:  Fanfarelokaal De Kempenzonen in de Patrijzenlaan 30 te Pulderbos en dat op zaterdag 26 maart om 20:00 uur.  Dus kom nu niet af met dat je van niks wist. Het culinaire zal die avond trouwens TOP verzorgd zijn. Gevarieerde cuisine met de juiste cuisson en vooral genoeg.

 

Als alles goed zit, stellen we dan ook de nieuwe Crumb T-shirts voor.  Die kan je dan aanschaffen voor een democratisch bedrag. Over bedrag gesproken: Omdat heel dat spel ook moet betaald worden vragen we een bijdrage van 30 euro per persoon. Als we daar ons broek maar niet aan scheuren….

 

Let op: het aantal plaatsen is beperkt omdat het fanfare lokaal niet oneindig groot is. Hoe gaan we te werk?

 

Als je wil meedoen is inschrijven verplicht. Punt.  Daar hebben we het volgende schoon proces voor uitgevonden:

 

Inschrijven doe je met het contact-formulier op contact-pagina van de geweldig Crumb site

 

Vermeld het aantal personen met namen. Wacht op een bevestiging van onze kant want het fanfare lokaal kan dan al vol zitten. Bij bevestiging stort je zonder treuzelen het bedrag (aantal personen x 30EUR) op rekening  405-2049691-15 met de vermelding Crumb's rock & roll bash +aantal +namen.  Let op:  Als de storting te lang uitblijft worden je plaatsen verkocht aan andere fans. Streng dat we zijn!

 

Nog een uitvindsel om de avond extra luister bij te zetten: Geef ons 5 nummerkes door die je graag door Crumb zou willen zien/horen spelen op die avond. Ze mogen al op onze play list staan, maar dat is geen verplichting. Daag ons uit en tast onze grenzen af. En beoordeel het resultaat op de 26ste maart of op een optreden daarna.

Dus stuur je top 5 door via de pagina "Liedjes inzenden" . Ik ben curieus wat dat gaat geven

 

Voila. Iedereen op de hoogte van dit festijn. Inschrijven maar!!!

 

Paul van Crumb

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>